Our Team

narendar kumar1

Name: Narender Kumar

Phone: 8003050085

City/Village: Bhinmal

Position: Secretary & Faunder

IMG-20180504-WA0270

Name: shiv shankar dayal

Phone: 8003087607

City/Village: Bhinmal

Position: Director&Ceo

bb

Name: Vikarm Kumar

Phone: 8000405246

City/Village: Bali

Position: Vic Director

PARIK

Name: Kantilal

Phone: 9602486442

City/Village: Savidar

Position: District Coordinator

IMG-20190326-WA0001

Name: Madan lal

Phone: 9782128243

City/Village: Bhinmal

Position: State Coordinator

gajendraraj

Name: Gajendar Raj

Phone: 9672751438

City/Village: Bali

Position: President

IMG_0002

Name: jograj

Phone: 8107358361

City/Village: Bali

Position: Treasurer

sankhraram1

Name: Sankra Ram

Phone: 9784803813

City/Village: Gavri

Position: Membar

jeruparam

Name: jeruparam

Phone: 8094076815

City/Village: Rauta

Position: Membar

Surash

Name: Surash Kumar

Phone: 9983832542

City/Village: Mindawas

Position: Blok Coordinator

Ramesh

Name: Ramesh Tok

Phone: 9610216476

City/Village: Bali

Position: Blok Coordinator